ผลิตภัณฑ์บริการของเรา - กล่องเล็ก น้ำหนักเบา

 

กล่องเล็ก น้ำหนักเบา

 

จุดเด่น

มีอัตราค่าขนส่งในราคาถูกเป็นพิเศษ ใช้บริการกับเรา...เรามีการประกันคุ้มครองสินค้ากรณีสูญหายหรือเสียหายให้ตามมูลค่าในใบรายการสินค้าหรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทให้ด้วยโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 

เหมาะอย่างยิ่ง...

สำหรับท่านที่ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ทำธุรกิจ E commerce ส่งสินค้าแต่ละครั้งเป็นจำนวนน้อย มีความถี่ในการส่ง

แต่น้ำหนักเบา กล่องละไม่เกิน 5 กิโลกรัม

 

บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ