fbpx

คำแนะนำ การส่งของไปต่างประเทศโดย UPS DHL ส่งอย่างไรให้ถึงมือผู้รับ โดยไม่มีปัญหา

3 หลักปฏิบัติง่ายๆ ในการส่งของไปต่างประเทศไปกับ UPS  DHL ให้ถึงมือผู้รับโดยไม่มีปัญหา

1. ตัวสินค้า  ต้องไม่เป็นสินค้าห้ามส่ง
2. การแพ็คของ ต้องแพ็คอย่างดี กล่องอยู่ในสภาพแข็งแรง ขนาดกล่องต้องไม่เกินตามที่ UPS  DHL  กำหนด  ถ้าเป็นสินค้าแตกหักง่าย ต้องใช้วัสดุหีบห่อเสริม เช่น พลาสติกกันกระแทก โฟม หรือ การตีลังไม้ เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย
3. การเขียนรายการสินค้าลงในใบแสดงรายการสินค้า (Invoice) ต้องลงรายละเอียดประเภทของสินค้า ทำด้วยอะไร ผลิตที่ไหน มูลค่าของสินค้าต่อชิ้น และจำนวนสินค้า ให้ถูกต้องชัดเจนและเป็นข้อเท็จจริง

Translate »