fbpx

ความรู้เรื่องส่งออก ส่งอาหาร และยาไปอเมริกาได้หรือไม่?

การส่ง อาหารและยาไปอเมริกา นั้นมีข้อจำกัดในการส่งออก สามารถตรวจสอบตามข้อมูลด้านล่าง

**ขอบคุณข้อมูลจาก DHL

Translate »