สาขาตลาดนัดสวนจตุจักร

ที่อยู่

โครงการ 1 ซอย 35/3 ห้องเลขที่ 085, 088, 089
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

มือถือ : 08 1838 3226
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 02-272 5280
ไลน์ไอดี : madd.co.th
อีเมลล์ : customerservice@madd.co.th

เวลาทำการ : วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ (09:30 น. – 18:30 น.)

ปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

สาขาตลาดนัดสวนจตุจักร