fbpx

คำถามที่พบบ่อย การส่งของไปต่างประเทศ UPS DHL คิดค่าส่งยังไง

การคิดค่าส่งในการส่งของไปต่างประเทศ ของ DHL  UPS มีหลักคิดคือ ต้องเปรียบเทียบ 2 ค่าน้ำหนัก 

1. ค่าน้ำหนักจริงของสินค้ารวมกล่องที่ชั่งได้ 
2. ค่าน้ำหนักของปริมาตรกล่อง โดยวิธีคิดน้ำหนักจากปริมาตรกล่อง คือ ให้นำความกว้าง x ความยาว x ความสูง ของกล่อง มาหาร ด้วย 5000 
3. ถ้าค่าไหนได้มากกว่า ให้ใช้ค่าน้ำหนักนั้นมาคิดราคาค่าขนส่ง

Translate »