fbpx

ของขวัญที่ห่อมาอย่างดีแล้ว จะถูกเปิดตรวจสอบหรือไม่

พัสดุทุกชิ้นก่อนลงบรรจุในกล่อง จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าเป็นสินค้าห้ามส่งหรือไม่ ไม่เช่นนั้น ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธการให้บริการนั้นได้

Translate »