คำถามที่พบบ่อย

ต้องการส่งของไปกับ DHL หรือ UPS ในช่วง Covid19 คิดค่าบริการยังไง ??
การส่งของไปกับ DHL หรือ UPS ในช่วง Covid19  นี้ ทั้ง DHL และ UPS มีการคิดค่าบริการหลักๆ อยู่ 3 อย่าง

1 ค่าขนส่ง 
2 ค่าบริการพิเศษ กรณีที่อยู่ของผู้รับปลายทางอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเช็คได้จากรหัสไปรษณีย์ผู้รับปลายทาง ( สำหรับ DHL จะใช้ชื่อเรียกว่า Remote area surcharge และ UPS จะเรียกว่า Extend area surcharge)
3 ค่าธรรมเนียมพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด19 ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ ทั้ง DHL และ UPS มีการคิดเพิ่มขึ้นมาเฉพาะกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด19  เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีผลทำให้บางสายการบินงด/ลดให้การบริการ  ธุรกิจขนส่งโดยเครื่องบินจึงพลอยกระทบไปด้วย

สามารถสอบถามรายละเอียดค่าบริการทั้ง 3 อย่างได้ที่บริษัทขนส่ง DHL และ UPS หรือตัวแทนผู้ให้บริการส่งพัสดุ DHL และ UPS ได้เช่นกัน

 

กล่องโปรโมชั่น ราคาเหมาจ่าย คือแบบไหน
กล่องโปรโมชั่นราคาเหมาจ่าย คือ กล่องที่กำหนดขนาดของกล่องไว้โดยเฉพาะ และกำหนดน้ำหนักที่สามารถใส่ได้ไว้ด้วย โดยค่าขนส่งจะคิดราคาเดียวแบบเหมาจ่าย ไม่ว่าจะใส่ของมากหรือน้อย เต็มกล่องหรือไม่ก็ตาม ผู้ส่งจะต้องจ่ายในราคาเหมากล่องนี้ ซึ่งปกติราคากล่องโปรโมชั่นนี้ มักจะมีราคาถูกกว่ามาก

 

บริการขนส่งแบบคูเรียร์   (Courier Service) คืออะไร
บริการขนส่งแบบ Courier คือ รูปแบบการให้บริการขนส่งพัสดุที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อยๆ และมีปริมาณในการส่งไม่มาก โดยใช้ระยะเวลาในการจัดส่งไม่นาน ของถึงปลายทางได้รวดเร็ว

 

ของขวัญที่ห่อมาอย่างดีแล้ว จะถูกเปิดตรวจสอบหรือไม่
พัสดุทุกชิ้นก่อนลงบรรจุในกล่อง จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าเป็นสินค้าห้ามส่งหรือไม่ ไม่เช่นนั้น ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธการให้บริการนั้นได้

 

ของลอกเลียนแบบหรือมีลิขสิทธิ์ ส่งออกได้มั้ย
ของลอกเลียนแบบ หรือ สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่สามารถส่งได้ทุกกรณี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

 

ต้องการส่งของไปต่างประเทศ ไปกับ DHL หรือ UPS ผู้ส่งจำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือไม่
ต้องการส่งของไปต่างประเทศกับ DHL และ UPS ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก ถ้าผู้ส่ง ส่งในนามบุคคลธรรมดา สามารถใช้บริการได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องแสดง บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตน

 

ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างในการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ข้อมูลในการส่งพัสดุไปต่างประเทศ

1. ผู้ส่งต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2. ต้องมีชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งและผู้รับปลายทาง อย่างถูกต้อง แสดงรายละเอียดชัดเจน เช่น เบอร์โทรที่ติดต่อได้ทั้งของผู้ส่งและผู้รับ โดยเฉพาะรหัสไปรษณีย์ปลายทางของผู้รับซึ่งจะขาดไม่ได้