คำถามที่พบบ่อย

ต้องการส่งของไปกับ DHL หรือ UPS ในช่วง Covid19 คิดค่าบริการยังไง ??
การส่งของไปกับ DHL หรือ UPS ในช่วง Covid19  นี้ ทั้ง DHL และ UPS มีการคิดค่าบริการหลักๆ อยู่ 3 อย่าง

1 ค่าขนส่ง
2 ค่าบริการพิเศษ กรณีที่อยู่ของผู้รับปลายทางอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเช็คได้จากรหัสไปรษณีย์ผู้รับปลายทาง ( สำหรับ DHL จะใช้ชื่อเรียกว่า Remote area surcharge และ UPS จะเรียกว่า Extend area surcharge)
3 ค่าธรรมเนียมพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด19 ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ ทั้ง DHL และ UPS มีการคิดเพิ่มขึ้นมาเฉพาะกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด19  เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีผลทำให้บางสายการบินงด/ลดให้การบริการ  ธุรกิจขนส่งโดยเครื่องบินจึงพลอยกระทบไปด้วย

สามารถสอบถามรายละเอียดค่าบริการทั้ง 3 อย่างได้ที่บริษัทขนส่ง DHL และ UPS หรือตัวแทนผู้ให้บริการส่งพัสดุ DHL และ UPS ได้เช่นกัน

 

กล่องโปรโมชั่น ราคาเหมาจ่าย คือแบบไหน
กล่องโปรโมชั่นราคาเหมาจ่าย คือ กล่องที่กำหนดขนาดของกล่องไว้โดยเฉพาะ และกำหนดน้ำหนักที่สามารถใส่ได้ไว้ด้วย โดยค่าขนส่งจะคิดราคาเดียวแบบเหมาจ่าย ไม่ว่าจะใส่ของมากหรือน้อย เต็มกล่องหรือไม่ก็ตาม ผู้ส่งจะต้องจ่ายในราคาเหมากล่องนี้ ซึ่งปกติราคากล่องโปรโมชั่นนี้ มักจะมีราคาถูกกว่ามาก

 

บริการขนส่งแบบคูเรียร์   (Courier Service) คืออะไร
บริการขนส่งแบบ Courier คือ รูปแบบการให้บริการขนส่งพัสดุที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อยๆ และมีปริมาณในการส่งไม่มาก โดยใช้ระยะเวลาในการจัดส่งไม่นาน ของถึงปลายทางได้รวดเร็ว

 

ของขวัญที่ห่อมาอย่างดีแล้ว จะถูกเปิดตรวจสอบหรือไม่
พัสดุทุกชิ้นก่อนลงบรรจุในกล่อง จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าเป็นสินค้าห้ามส่งหรือไม่ ไม่เช่นนั้น ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธการให้บริการนั้นได้

 

ของลอกเลียนแบบหรือมีลิขสิทธิ์ ส่งออกได้มั้ย
ของลอกเลียนแบบ หรือ สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่สามารถส่งได้ทุกกรณี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

 

ต้องการส่งของไปต่างประเทศ ไปกับ DHL หรือ UPS ผู้ส่งจำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือไม่
ต้องการส่งของไปต่างประเทศกับ DHL และ UPS ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก ถ้าผู้ส่ง ส่งในนามบุคคลธรรมดา สามารถใช้บริการได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องแสดง บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตน

 

ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างในการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ข้อมูลในการส่งพัสดุไปต่างประเทศ

1. ผู้ส่งต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2. ต้องมีชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งและผู้รับปลายทาง อย่างถูกต้อง แสดงรายละเอียดชัดเจน เช่น เบอร์โทรที่ติดต่อได้ทั้งของผู้ส่งและผู้รับ โดยเฉพาะรหัสไปรษณีย์ปลายทางของผู้รับซึ่งจะขาดไม่ได้

 

คำถามที่พบบ่อย  การส่งของไปต่างประเทศ UPS  DHL คิดค่าส่งยังไง
การคิดค่าส่งในการส่งของไปต่างประเทศ ของ DHL  UPS มีหลักคิดคือ ต้องเปรียบเทียบ 2 ค่าน้ำหนัก 

1. ค่าน้ำหนักจริงของสินค้ารวมกล่องที่ชั่งได้
2. ค่าน้ำหนักของปริมาตรกล่อง โดยวิธีคิดน้ำหนักจากปริมาตรกล่อง คือ ให้นำความกว้าง x ความยาว x ความสูง ของกล่อง มาหาร ด้วย 5000
3. ถ้าค่าไหนได้มากกว่า ให้ใช้ค่าน้ำหนักนั้นมาคิดราคาค่าขนส่ง

 

ส่งสินค้าไปต่างประเทศกับ DHL หรือ UPS เราควรสำแดงราคาสินค้ายังไงดี
ส่งสินค้าไปต่างประเทศกับ DHL หรือ UPS การสำแดงราคาสินค้า ต้องให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพราะศุลกากรแต่ละประเทศจะมีราคากลางของสินค้าชนิดต่างๆ เป็นแนวทางอยู่แล้ว การแสดงราคาที่ไม่สมเหตุสมผล อาจถูกเรียกตรวจสอบ และทำให้ขั้นตอนทางศุลกากรเสียเวลามากขึ้น ส่งผลให้การนำส่งพัสดุถึงมือผู้รับล่าช้าตามไปด้วย

 

ในการส่งของไปต่างประเทศ ราคาและมูลค่าของสินค้าที่แสดงในใบรายการสินค้า มีผลต่อการเสียภาษีมั้ย
ในการส่งของไปต่างประเทศ ราคาและมูลค่าของสินค้ามีผลต่อการเสียภาษีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นส่วนที่ผู้รับปลายทางต้องรับผิดชอบตามหลักปฏิบัติ  ในส่วนของอัตราภาษีก็ขึ้นอยู่กับประเภท รายการของแต่ละสินค้า ผู้ส่งออกควรศึกษาหาข้อมูลเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรและการคำนวณภาษีนำเข้าไว้เป็นแนวทางก่อนทำการซื้อขาย

 

อาหาร ของกินสามารถส่งไปกับ UPS   DHL ได้มั้ย
สินค้าประเภทอาหาร มีข้อจำกัดมากมายในการส่งออก ในแง่ของความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และความมีมาตรฐานของสินค้านั้นๆ ในการส่งสินค้าประเภทอาหารไปกับ DHL หรือ UPS อาจสามารถส่งได้บางประเภทและบางประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ข้อกำหนดในการนำเข้าอาหารของแต่ละประเทศซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ผู้ส่งควรต้องศึกษาข้อมูล หรือติดต่อสอบถามเข้าไปที่บริษัทขนส่ง DHL หรือ UPS ก่อนส่งออก

 

ส่งของทางเครื่องบิน แบบ Door to Door ส่งยังไง
การส่งของทางเครื่องบิน แบบ Door to Door สามารถติดต่อได้ที่บริษัทขนส่ง เช่น DHL UPS Fedex TNT เพื่อขอใช้บริการ

1. กรณีส่งในนามบริษัท  ให้สมัครเป็นสมาชิกของบริษัทขนส่งนั้นๆ ซึ่งโดยเตรียมเอกสารประกอบตามที่บริษัทขนส่งกำหนด ข้อดีของการสมัครเป็นสมาชิก คือ อาจมีสิทธิ์ได้รับค่าขนส่งอัตราพิเศษในราคาสมาชิก
2. กรณีส่งในนามบุคคลธรรมดา  สามารถส่งกับบริษัทขนส่งได้เช่นกัน โดยผู้ส่งต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อยืนยันตัวตน ส่วนค่าขนส่งจะคิดตามอัตราที่บริษัทขนส่งนั้นๆกำหนด   แต่ถ้าเลือกส่งกับตัวแทนบริการขนส่ง ซึ่งจะนำสินค้าของท่านไปส่งต่อให้บริษัทขนส่งอีกที อาจได้รับส่วนลด มากน้อยแล้วแต่ตกลงกัน