fbpx

ข้อแนะนำสำหรับร้านรับส่งพัสดุให้ปลอดภัย ในช่วงโควิด19 รับ-ส่งพัสดุอย่างไร ให้ปลอดภัยในช่วงโควิด19

1. ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
2. โต๊ะ เก้าอี้ที่เป็นจุดบริการลูกค้าต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร
3. บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้า
4. ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสภายในสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดถูอย่างน้อยทุกๆชั่วโมง
5. พนักงานให้บริการลูกค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะปฏิบัติงาน 
6. สนับสนุนให้ลูกค้าเลือกวิธีการชำระค่าขนส่งด้วยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อเลี่ยงการสัมผัสมากที่สุด
Translate »