วิธีคำนวณค่าขนส่ง


ขั้นตอนที่ 1
 ตรวจสอบน้ำหนักจริงที่ชั่งได้ 
เป็นกิโลกรัม (ยกตัวอย่าง เช่น 24 กิโลกรัม)

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบน้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง โดยวิธีคำนวนจากขนาดกล่อง ดังนี้

W = ความกว้าง วัดเป็นเซนติเมตร
L = ความยาว วัดเป็นเซนติเมตร
H = ความสูง วัดเป็นเซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 3  เปรียบเทียบน้ำหนักที่ชั่งได้จริงกับน้ำหนักที่ได้จากการคำนวนปริมาตรของกล่อง แบบไหนที่มีค่าน้ำหนักมากกว่า

ขั้นตอนที่ 4  ใช้ค่าน้ำหนักที่มากกว่าในการคิดราคาค่าขนส่ง 

สามารถเช็คราคาค่าขนส่งจากตารางราคาได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง