สินค้าห้ามส่ง

ทางบริษัทไม่รับขนส่งสินค้าต่อไปนี้:

DANGEROUS GOODS สิ่งของอันตราย
HAZARDOUS MATERIALS วัตถุดิบอันตราย สารเคมี วัตถุไวไฟ
LIGHTER / GAS ไฟแช็ค แก๊สไฟแช็ค
BODILY FLUIDS & TISSUES อวัยวะเนื้อเยื่อ ของเหลวในร่างกาย
PATENTED MERCHANDISE /PIRATED MOVIE /CD COPYRIGHT สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เสื้อผ้า ซีดี สินค้าลอกเลียนแบบจากสินค้าแบรนด์เนม
ILLEGAL ITEMS สิ่งผิดกฎหมาย
BUDDHA IMAGES /RELIGIOUS, ANTIQUE ITEMS พระพุทธรูป เทวรูป วัตถุโบราณ รูปปั้นที่เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
AMMUNITIONS / FIREARMS & WEAPONS อาวุธ กระสุน ดินระเบิด กล้องเล็ง ปืนลม ปืนช็อตไฟฟ้า ปืนพลาสติก
PORNOGRAPHIC MATERIALS สิ่งลามกอนาจารในรูปแบบต่าง ๆ
PERISHABLES / FOOD สินค้าที่เน่าเสียง่าย อาหาร
PLANTS / SEEDS พืช เมล็ดพันธุ์
TOBACCO / CIGARETTES ยาสูบ บุหรี่
MEDICINES & COSMETICS ยารักษาโรค รวมถึงเครื่องสำอาง
ALCOHOLIC BEVERAGES เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
DRUGS ยาเสพติดทุกชนิด
LIVE ANIMAL สัตว์มีชีวิตทุกชนิด
HUMAN REMAINS / CORPSES คน สัตว์ เช่น อวัยวะ ซาก หรือเถ้ากระดูก
ANIMAL PRODUCT (NON DOMESTICATED) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่ แพะ แกะ วัว หมู
ANIMAL SKIN หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก รวมถึงหนังสัตว์หายาก ต้องห้าม
FURS ขนสัตว์
IVORY งาช้าง ขน เขา นอ กระดูก กระดองเต่า
SWORD / KNIVES ดาบ กระบี่ มีดที่เป็นอาวุธได้ ยกเว้นมีดทำครัว
PRECIOUS STONES / METAL (HIGH VALUE) อัญมณี โลหะมูลค่าสูง เช่น เพชร พลอย ไพลิน หยก ฯลฯ
ART WORK / STAMPS งานศิลปะมีค่า แสตมป์สะสม อากรแสตมป์
ARTICLES OF UNUSUAL VALUE สิ่งของที่มีมูลค่าไม่สมเหตุสมผล
CASH / NOTES / MONEY ORDERS / CURRENCY / LETTER OF CREDIT SHIPMENTS เงินสด ธนบัตรทุกสกุล ตั๋วแลกเงิน เอกสารอนุมัติการเงินจากธนาคารที่มีกำหนดเวลา
UNACCOMPANIED BAGGAGE กระเป๋าผู้โดยสารที่ไม่ได้ติดไปกับผู้โดยสารบนเครื่อง
FAKED PASSPORT** พาสปอร์ตปลอม **(อนุญาตให้ส่งได้กรณีพาสปอร์ตจริงส่งไปที่สถานทูตเท่านั้น)
PERSONAL EFFECTS**(DECLARED VALUE FOR CUSTOMS IS ALLOWED) ของใช้ส่วนตัว **(อนุญาตให้ส่งได้แต่ต้องระบุมูลค่า เพื่อผ่านศุลกากร)
A.P.O / F.P.O(ARMY POST OFFICE BOX / FLEET POST OFFICE BOX) ที่อยู่ที่เป็นรหัสตู้ไปรษณีย์ราชการทหาร