fbpx

อาหาร ของกินสามารถส่งไปกับ UPS   DHL ได้มั้ย

สินค้าประเภทอาหาร มีข้อจำกัดมากมายในการส่งออก ในแง่ของความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และความมีมาตรฐานของสินค้านั้นๆ ในการส่งสินค้าประเภทอาหารไปกับ DHL หรือ UPS อาจสามารถส่งได้บางประเภทและบางประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ข้อกำหนดในการนำเข้าอาหารของแต่ละประเทศซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ผู้ส่งควรต้องศึกษาข้อมูล หรือติดต่อสอบถามเข้าไปที่บริษัทขนส่ง DHL หรือ UPS ก่อนส่งออก

Translate »