fbpx

คำแนะนำ การส่งของไปต่างประเทศสำหรับมือใหม่  หรือผู้เริ่มใช้บริการ UPS  DHL  Fedex

ในการส่งของไปต่างประเทศ ให้ผู้เริ่มธุรกิจพิจารณา ดังนี้

1. เช็คสินค้า เช็คให้แน่นอนว่าของที่จะส่งเป็นสินค้าที่มีข้อกำหนดห้ามส่งไปที่ประเทศปลายทางหรือเปล่า
2. แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้าลงกล่องอย่างดี ถ้าเป็นสินค้าที่เปราะแตกง่าย ต้องใช้วัสดุหีบห่อ เช่น บับเบิ้ล โฟม เสริมด้วยเพื่อป้องกันของแตกหัก เสียหาย
3. เช็คราคา โดยวิธีคิด คือ คิดจากน้ำหนักสินค้ารวมกล่องที่ชั่งได้ เปรียบเทียบกับน้ำหนักของปริมาตรกล่อง วิธีคิดน้ำหนักจากปริมาตรกล่อง คือ ให้นำความกว้าง x ความยาว x ความสูง ของกล่อง มาหารด้วย 5000 ค่าไหนได้มากกว่า ให้ใช้ค่าน้ำหนักนั้นมาคิดราคา

Translate »